Ik ben Guido van Gelderen. In 2011 ben ik gestart met de 2-jarige deeltijdopleiding voor Vakfotograaf bij de Fotovakschool in Amsterdam. Het is een opleiding die alle facetten van de vakfotograaf in verschillende modules behandeld. In de loop van de opleiding ben ik mij steeds meer gaan realiseren dat ik mij het beste thuis voel bij het maken van documentaires en het vastleggen van evenementen. De opleiding eindigt met een eindexamen waar ik een een fotoserie met bijbehorend achtergrond verhaal moest presenteren. En dat werd een documentaire over trikers.

3 jaar geleden kocht mijn vrouw Agneta de Hartog een trike. Dat was nogal een verandering in het gezinsleven en via haar kwam ik dan ook in contact met een voor mij nog onbekende wereld. Agneta is al snel betrokken geraakt bij een aantal liefdadigheids instellingen zoals Stichting Opkikker en BACA, trikerbijeenkomsten (oa. 3Wheels) en vele toerritten die jaarlijks worden georganiseerd. Hoewel ik daar zelf niet aan deelnam heb ik natuurlijk wel veel over al haar positieve ervaringen gehoord. Toch ging het niet altijd zoals gewenst.
Bij veel van de liefdadigheidsacties, samenkomsten en toerritten wordt samengewerkt met een of meer motorclubs. En daar is de laatste tijd veel onrust door ontstaan. Omdat de bijeenkomsten met motorfietsen al snel geassocieerd worden met het negatieve beeld van motorclubs als Hells Angels en Satudara is het de laatste tijd al een aantal keer voorgekomen dat vergunningen voor bijeenkomsten niet worden verleend of zelfs naderhand worden ingetrokken. Zo is onlangs nog een fondsen wervingsdag van Kika grotendeels mislukt omdat de vergunning kort voor de dag werd ingetrokken omdat er veel onrust was ontstaan binnen de gemeente.

Helaas wordt dus de problematiek met slechts enkele motorclubs gereflecteerd op de trikersgemeenschap. En dat is
mijns inziens onterecht. Ik besloot daarom om als eindexamen een documentaire te maken die het echte beeld laten zien van de trikers in Nederland. Ik ben daarom tijdens Super Opkikkerdagen en het Gelders Trike Treffen opgetrokken met de trikers om dit echte beeld van vriendelijke, sociale en heel gezellige mensen vast te leggen.
Uit alle foto’s die ik heb gemaakt heb ik een serie van 12 foto’s samengesteld die enerzijds het plezier in het rijden met de trike en anderzijds de sociale betrokkenheid van de trikers laten zien. De serie is bij het eindexamen op 6 juli goed beoordeeld en afgelopen 21 september is het diploma Vakfotograaf uitgereikt. Nu kon ik zelf niet bij de uitreiking zijn omdat ik mijzelf al als PR fotograaf bij de Stichting opkikker had aangemeld voor het speciale Geef En Neem het Er Van weekend. En raad eens wie daar ook aan deelnamen? Trikers natuurlijk!

Ik wil hierbij ook alle medewerkende trikers bedanken, Arie, Rob, Perry, Agneta, Arend, Jan, Henry, Ton, en alle anderen die ik vergeten ben.

Tot ziens.

Guido www.ivorentoren.eu